LogoBook now
Logo
Book now

Søernes historie

Ahler Østergaard dambrug

Fiskedammene ved Ahler Østergaard - et af Danmarks første dambrug.

Hvor Put & Take Fiskesøerne ved Borris i dag ligger (kun 15 km fra Skjern), lå tidligere Ahler Østergaard Dambrug.

- oprindeligt kaldt Fiskedammene ved Ahler Østergaard.

Fiskedammene lå tidligere der, hvor de to nederste Put & Take søer ligger i dag.

Borris Sogns Lokalhistoriske Arkiv har været så venlige at udlåne denne sides tekst og billeder, som fortæller et lille stykke Danmarkshistorie om et af de første dambrug i Danmark.

Jens Thomsen, der ejede Ahlergaard ved Borris, udstykkede mod slutningen af 1800-tallet gårdens jorde i fire stykker, så der foruden Ahlergaard blev jord til Ahler Vestergaard, Ahler Nørgaard og Ahler Østergaard (1891). Og det var sønnen Johannes Sofus Jensen (i følge datidens skik og brug fik børnene faderens fornavn som efternavn), der overtog den nyanlagte Ahler Østergaard sammen med hustruen Ane Marie Rahbek (hun døde ung i 1904 og Johannes giftede sig ikke igen).

Udover landbrug kastede Johannes sig også over anlæggelse af dambrug og Fiskedammene ved Ahler Østergaard Dambrug blev således anlagt omkring 1902-3. Vandet til dambruget kom fra en grøft nordøst for gården og Johannes udnyttede det skrående terræn og vandets fald til at anlægge både fiskedamme i forskellige niveauer samt et lille elektricitetsværk.

Dambrug var helt nyt i Danmark på dette tidspunkt; de første dambrug var anlagt mindre end 10 år før dambruget ved Ahler Østergaard. Stedet blev derfor hurtigt et yndet udflugtsmål. Alle blev vist rundt og budt på kaffe - også uden aftale.

Dambruget lå på begge sider af Arnborgvej. Det hvide hus på billede B26 ligger ved vejen. Den store sø i baggrunden på samme billede (på den anden side af Skjern å) blev også brugt til fiskeopdræt (man sejlede over åen for at passe det).

Johannes Jensens søn Jens Thomsen Jensen og hans kone Kirstine Toftgaard overtager gården i 1923 og går et skridt videre og bygger en kaffepavillon, hvor der serveredes kaffe og kage hele sommeren i perioden 1928-1940. Når man havde drukket kaffen og set have og dambrug, så skulle man også se, hvordan ørrederne kom op og plaskede i overfladen under fodringen. Jens Thomsen Jensen og Kirstine Toftgaard driver Ahler Østergaard Dambrug frem 1971, hvor deres døtre tager over - de forpagter dog både landbrugsjord og dambrug ud, da de selv er beskæftiget i andre erhverv.

I 2013 er det slut med dambrug ved Ahler Østergaard. Fiskedammene graves ud og der anlægges de nuværende to Put & Take søer - Fiskesøerne ved Borris.

D.1/1-2023 - søerne blev købt af Ajo og Lars Jensen og åbnede som Vestjyllands put and take.

Ahler-Østergaard-Luftfoto-1938-B25

Ahler-Østergaard-Luftfoto-1938-B25

Ane-Marie-Rahbek-Ahler-Østergaard-1892-B18

Ane-Marie-Rahbek-Ahler-Østergaard-1892-B18

Havepavillon-Ahler-Østergaard-1935-B27

Havepavillon-Ahler-Østergaard-1935-B27

Kristine-og-Jens-Thomsen-Jensen-Ahler-Østergaard-1930-B37

Ahler-Østergaard-set-fra-øst-1920-B31

Ahler-Østergaard-set-fra-øst-1920-B31

Fiskedamme-Ahler-Østergaard-1930-B26

Fiskedamme-Ahler-Østergaard-1930-B26

Johannes-Sofus-Jensen-Ahler-Østergaard-1915-B19

Johannes-Sofus-Jensen-Ahler-Østergaard-1915-B19

Skinnekøretøj-til-foder-Ahler-Østergaard-1915-B30